ประโยชน์ที่ได้จากโหราศาสตร์หลังนวยุค

ประโยชน์ที่ได้จากโหราศาสตร์หลังนวยุค

  • นักโหราศาสตร์ ในปัจจุบันต้องมีความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือในการอธิบาย
  • วิชาปรัชญา สามารถอธิบายโหราศาสตร์แบบหลักปรัชญา
  • วิชาจิตวิทยา อธิบายด้วยหลักพฤติกรรมมนุษย์ ถ้าทำแบบนี้ จะคิดอย่างไร มีปัญหาอะไร
  • วิชาศาสนา อธิบายโหราศาสตร์ด้วยหลักกฎแห่งกรรม
  • วิถีทางแห่งโลก 3 วิถีคือ
  1. วิถีวิริยานุภาพ – ชีวิตของคนเรานั้นเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งความพยายาม
  2. วิถีแห่งกรรม – ชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตราบใดที่มีตัวตนอยู่ใน่ชาติภพ ก็ย่อมหลีกหนีวิบากกรรมนี้ไม่พ้น
  3. วิถีแห่งโลกธรรม – ชีวิตเป็นไปตามกาลหมุนเวียนแห่งโลกธรรม ย่อมพบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

 

 

 

 

 

สรุปจากหนังสือคิดใหม่ โหราศาสตร์หลังนวยุค (กันยาวีร์ สัทธาพงษ์)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s