แนวคิดโหราศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

กระบวนทรรศน์ทั้ง5 สื่อให้เห็นแนวคิดที่พัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

1. กระบวนทรรศน์ยุคดึกดำบรรพ์เริ่มตั้งแต่มีมนุษย์จนถึงทุกวันนี้

–         คิดว่าทุกอย่างมาจากน้ำพระทัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน

–         เคารพสักการะเบื้องบนด้วยความหวังว่าจะคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

–         โลกไม่มีกฏเกณฑ์แล้วแต่น้ำพระทัยเบื้องบน เรียกโลกแบบนี้ว่า กลีภพ (chaos)

–         ความเชื่อนี้ช่วยลดความเคร่งเครียดต่อความเกรงกลัวภัยธรรมชาติ

 

 

2.กระบวนทรรศน์ยุคโบราณ หนึ่งพันปีก่อนค.ศ. จนถึงปัจจุบัน

–         คิดว่าทุกอย่างมาจากกฎธรรมชาติ

–         เกิดความไม่พอใจกับความรู้เท่าที่รู้ มองเห็นคำถามต่อไปและต้องการหาคำตอบที่พอใจให้ได้

–         ศาสตร์ความรู้หลายอย่างเกิดในยุคนี้ เช่น วิทยาศาสตร์ โหรศาตร์ ปรัชญา สถิติ ดาราศาสตร์

–         ใช้ศรัทธาต่อศาสนาเพื่อดำรงอำนาจของตนและเสริมประกาศิตให้กับกฎระเบียบต่างๆ

–         โหราศาสตร์มีจุดเริ่มต้นในยุคนี้ ด้วยการกำหนดดวงดาวบนแผ่นฟ้าเป็นเทพเจ้าที่ควบคุมสิ่งต่างๆบนโลกมนุษย์

 

 

3.กระบวนทรรศน์ยุคกลางตั้งแต่ ค.ศ.1 จนถึงปัจจุบัน

–         คิดว่าทุกอย่างที่กระทำในโลกนี้ก็เพื่อส่งผลดี ในโลกหน้า

–         เริ่มจากคำสอนของศาสนาที่มีบทบาทสูง สอนให้ทำดีเพื่อรอรับผลในภายภาคหน้า ซึ่งอาจเป็นโลกหน้า คนมีความศรัทธาต่อศาสนามากในยุคนี้

–         เป็นยุคมืดของโหราศาสตร์ ถูกกำจัดและต่อต้านเป็นอย่างมาก

 

 

4. กระบวนทรรศน์นวยุค ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1500 ถึงทุกวันนี้

–         คิดว่าทุกอย่างที่เป็นความจริงต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยระบบวิทยาศาสตร์

–         เป็นการมองหาสาเหตุและเหตุผลที่ช่วยให้พวกเขาพบกับความสุขในโลกนี้โดยไม่ต้องรอให้ถึงโลกหน้า ความสุขที่ได้จึงเป็นความสุขเชิงวัตถุนิยม ความสุขอย่างหยาบที่ตอบสนองความต้องการทางกายเท่านั้น

–         ความรู้เชิงวัตถุนิยมแบบไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังคงมีผลในยุคนี้ เช่น ศาสนา ปรัชญา โหรศาสตร์ แต่มีการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้น

 

 

5. กระบวนทรรศน์หลังนวยุค ตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ถึงปัจจุบัน

–         คิดว่าความรู้ทุกอย่างมีประโยชน์ และต้องมองคิดด้วยวิจารญาณที่ต้องวิเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้

–         ลบแนวความคิดเดิมที่ว่าความรู้ที่เป็นจริงต้องพิสูจน์ได้ด้วยกฎ เพราะความรู้เดิมไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแต่กลับจะสร้างปัญหาให้กับสังคม

สรุปจากหนังสือคิดใหม่ โหราศาสตร์หลังนวยุค (กันยาวีร์ สัทธาพงษ์)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s