ปรัชญาซูโม่ ( S.U.M.O.)

S.U.M.O.  
ปรัชญาซูโม่ คู่มือการใช้ชีวิตให้รื่นรมย์และรุ่งโรจน์
S.U.M.O. = SHUT UP , MOVE ON หยุด มอง ฟัง และก้าวต่อไป

1. การแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของเรา @ เปลี่ยนเสื้อยืดของคุณ

 • ประเมินรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาด้วย 3 คำถาม

1. ใครคือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของคุณ
2. ปัจจุบัน ใครควรได้รับเครดิตมากที่สุดในการค้นพบตัวเองในชีวิตของคุณ
3. คุณมักปฏิบัติตามคำแนะนำ และความความคิดเห็นของใครมากที่สุด

– ตัวคุณเองไงล่ะ
– เพราะอย่างนี้คุณคือคนที่ต้องรับผิดชอบตัวคุณเอง
– คนสำคัญที่สุดที่คุณเคยคุยด้วย คือตัวคุณเอง
– คนทีมักกล่าวโทษผู้อื่น มักจะสวมเสื้อยืดที่เขียนว่า “เหยื่อ”
– วิกฤตการณ์กล่าวโทษผู้อื่น (BLAME SOMEONE ELSE ; BSE)

 • คุณใส่เสื้อยืดเหยื่อเพราะ

1. คุณรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่น
2. มีการยอมรับนับถือตนเองในระดับต่ำ มีภาพลักษณ์ไม่ดีเกี่ยวกับตนเอง
3. มันเป็นนิสัย
4. รู้สึกดีที่ได้สวมใส่มัน เพราะเป็นข้ออ้างที่ดี ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบ

 • วิธีการเปลี่ยนเสื้อยืด

+ ปิดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ แล้วควบคุมชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเอง
+ คุณอาจเคยเป็นเหยื่อ แต่ตอนนี้คุณต้องเป็นผู้รอดชีวิตให้ได้
+ ระมัดระวังภาษาที่คุณใช้
+ หยุดนั่งฝันว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเอง แล้วก้าวต่อไปยังการลงมือทำให้มันดีขึ้นจริงๆ

                        

2. การควบคุมความคิดของเรา @ พัฒนาวิธีการคิดเชิงบวก

– การตระหนักถึงวิธีการคิดของเราเป็นวิธีการที่มีพลังมากที่สุดในการควบคุมชีวิตของเราเอง

 • สิ่งที่มีผลกระทบต่อความคิดของคุณ

1. ภูมิหลังของคุณ
2. ประสบการณ์ในอดีต
3. ผู้คนที่อยู่รอบตัวของคุณ
4. สื่อต่างๆ

 • วิธีการคิดแบบผิดพลาด 4 ประเภท

1. นักวิจารณ์ภายใน
2. การเก็บสถิติข้อผิดพลาด
3. อาการของผู้เสียสละ
4. การคิดเล็กคิดน้อย

– วิธีการใช้สมอง มีสามประเภท คือ สมองส่วนเหตุผล ส่วนอารมณ์ , ส่วนพื้นฐาน
– ต้องพยายามฝึกใช้สมองส่วนเหตุผล นั่นคือการถามคำถามกับตัวเอง คำถามที่ดีและถูกต้องด้วย
– ระบบกระตุ้นร่างแห = ระบบที่ทำหน้าที่กลั่นกรอง เพื่อช่วยให้คุณสังเกตข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ
– หากคิดแต่ข้อผิดพลาด สิ่งไม่ดี ระบบก็จะกลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ให้คุณเห็นแต่สิ่งนั้นๆ

 • คำถาม 7 ข้อ เพื่อการก้าวต่อไป

1. ประเด็นนี้มีความสำคัญเท่าไหร่จากคะแนนเต็มสิบ
2. ประเด็นนี้จะมีความสำคัญอย่างไรในอีก 6 เดือนข้างหน้า
3. ปฏิกิริยาของฉันเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผลหรือไม่
4. จะควบคุมหรือพัฒนาสถานการณ์นี้ได้อย่างไร
5. สามารถเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์ดังกล่าวได้บ้าง
6. สามารถทำอะไรที่แตกต่างออกไปในครั้งหน้าได้บ้าง
7. มองเห็นอะไรที่เป็นข้อดีจากเรื่องนี้บ้าง
– หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่คุณได้รับจากชีวิต ก็จงเปลี่ยนคำถามเสียใหม่

3.ทำความเข้าใจผลกระทบจากความล้มเหลว และฟื้นฟูตัวเองจากผลดังกล่าว @ ช่วงเวลาฮิบโป พักยก

– บางครั้งก่อนเราจะ SUMO เราก็ต้องการเวลาพักสักนิด เหมือนฮิบโปนอนในโคลน
– ช่วงเวลาฮิบโปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลแต่อย่างใด

 • ข้อแนะนำสามประการสำหรับช่วงฮิบโป

1. จงระมัดระวังบุคคลที่คุณกำลังคุยด้วย (มันอาจทำให้คุณแย่ลงได้)
2. จงระมัดระวังจำนวนคนที่คุณพูดคุยด้วย (อย่ามากไป มันเป็นการตอกย้ำและทำให้คุณดูน่าเบื่อด้วย)
3. จงระมัดระวังอย่างจมอยู่ในช่วงเวลาฮิบโปนานเกินไป (มันทำให้คุณก้าวไปได้ยาก)

 • วิธีการช่วย คนที่กำลังอยู่ในช่วงฮิบโป

– อย่าแกล้งทำเป็นฟัง ต้องเอาใจใส่อย่างเต็มที่
– อย่าบอกว่า “เรื่องแบบนี้เคยเกิดกับฉันมาก่อน” , “ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร”
– อย่าบุกรุกช่วงเวลาฮิบโปของคนอื่น เพื่อนำมาเป็นของตัวเอง (อย่าเล่าเรื่องของตัวเองแทน)
– อย่าบอกว่า “มันแย่มาก” เลือกประโยคให้เหมาะสม
– ปล่อยให้เขาได้ระบาย ร้องไห้บ้างถ้าจำเป็น บางครั้งให้อยู่คนเดียวบ้าง
– ใช้อารมณ์ขันเพื่อผ่อนคลาย แต่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแม้จะได้ผลดี

4. การเพิ่มระดับความเข้าใจ และตระหนักต่อโลกของผู้อื่น @ นึกถึงลูกบอลชายหาดอยู่เสมอ

– คนเรามักมองต่างมุม เห็นต่างกันเสมอ จงระลึกเอาไว้
– เรื่องต่างๆ มีสองด้าน หรือมากกว่าเสมอ

 • สิ่งที่มีผลต่อวิธีการมองของเราและการมองของคนอื่นๆ

1. อายุ
2. บุคลิกภาพ (เชียร์ลีดเดอร์, ผู้ที่เอาใจใส่, นักออกคำสั่ง, นักคิด)
3. ภาวะจิตใจในปัจจุบันของเรา
– การทำความเข้าใจ ≠ การเห็นด้วย

 • วิธีการก้าวไปข้างหน้าในการมองต่างมุม

o อย่าพยายามสื่อสารกัน ถ้ากำลังโมโห
o พยายามเต็มที่เพื่อรับฟังผู้อื่น และแสดงให้ทราบด้วยภาษาทางกาย
o อย่างขัดจังหวะผู้อื่น หรือพูดอยู่ฝ่ายเดียว
o อย่าจบประโยคให้ผู้อื่น
o พยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาอย่างเต็มที่
o ค้นหาว่าคุณจะสามารถเห็นด้วยกับอะไร แทนการค้นหาว่าอะไรที่คุณไม่เห็นด้วย
o เมื่อเขาพูดจบ คำถามแรกที่ควรถามคือ “มีอะไรอยากเสริมอีกหรือไม่”
o ถามคำถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ชัดเจนเสียก่อนที่จะเริ่มต้นแบ่งปันมุมมองของคุณ

“ลืมกฎทองคำที่ว่า จงปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่นเดียวกับที่คุณต้องการได้รับปฏิบัติ
เปลี่ยนเป็น จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่พวกเขาต้องการจะได้รับ
เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการหรืออยากได้อะไรเหมือนๆ กับเรา”

5. การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ความตั้งใจ @ จงฉวยวันนี้เอาไว้ เอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

 • ทำไมคนเราจึงผัดวันประกันพรุ่ง

1. การหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก (บุคคลที่จัดการสิ่งที่ไม่สะดวกต่างๆ มักประสบความสำเร็จเสอ)
2. ข้อจำกัดทางอารมณ์
3. ความกลัวที่จะล้มเหลว
4. ความใจเย็น
5. ภาพลวงตาของการลงมือปฏิบัติ (ทำตัวให้ยุ่ง หลอกตัวเองให้ดูเหมือนไม่มีเวลา)

 • วิธีการเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

o แค่เริ่มต้น
o การนึกภาพความสำเร็จ ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
o ลงมือปฏิบัติสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นอันดับแรก จำไว้ว่าความพ่ายแพ้ก็มีขอบเขตจำกัด
o การให้รางวัลแก่ความก้าวหน้าของคุณ
o การนัดหมายกับคู่ของคุณ (คู่หู คู่คิด หรือคู่รักก็ได้)
o ต่อต้านความใจเย็นของคุณ
“ในช่วงเย็นของแต่ละวันจงอย่างเป็นคนที่กล่าวว่า ………….ฉันน่าจะ………ฉันน่าจะ…..
จงเป็นคนที่กล่าวว่า……………….ฉันดีใจที่ได้ทำมัน……ฉันที่ใจที่ได้ทำมัน”

– ทำไมไม่ลองดูล่ะ
– อย่าทิ้งความฝันของคุณไว้ในถังขยะ

 • แบบฝึกหัด

1. เลือกงาน ที่คุณต้องการลงมือปฏิบัติ
2. ทำไมมันจึงมีความสำคัญสำหรับคุณ
3. ผลลัพธ์ของการไม่ลงมือปฏิบัติคืออะไร
4. จินตนาการ ความรู้สึกเมื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ “แล้วถ้าเราทำได้ล่ะ”
5. การผัดวันประกันพรุ่งแบบใด ที่กำลังขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอยู่
6. คุณจะลงมือปฏิบัติอย่างไร เพื่อรับมือกับประเด็นดังกล่าว
7. คุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่
จงฉวยวันนี้เอาไว้ & ผู้กล้าเท่านั้นที่จะชนะ

6. สร้างและสนุกสนานกับชีวิตที่ออกแบบเองได้ @ วิธีออกแบบชีวิตตนเอง
– แนวคิดต้องห้าม = อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นและไม่อาจควบคุมได้
– อนาคตแบบไหนที่คุณต้องการ ?
– ถ้าย้อนกลับไปในชีวิตได้คุณจะทำอะไรให้แตกต่างออกไป

 • คำถามตรวจสอบว่าเราออกแบบสร้างอนาคตของเราหรือยัง

1. คิดหรือไม่ว่า ความสำเร็จนั้นมีความหมายอะไรกับคุณ
2. มีเป้าหมายชัดเจน และเฉพาะเจาะจงสำหรับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
3. เคยแบ่งปันเป้าหมายให้คนใกล้ชิดฟังบ้างหรือไม่
4. มีแผนการสำหรับการบรรลุเป้าหมายหรือไม่
5. เคยนึกถึงความทรงจำที่คุณต้องการให้ครอบครัว และเพื่อนๆ คุณนึกถึงเมื่อคิดถึงคุณหรือไม่
– อย่าเปลี่ยนเป้าหมายให้เข้ากับชีวิต แต่จงปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับเป้าหมาย

 • การมองหานิยามความสำเร็จ ระบุความหมายในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

1. หน้าที่การงานการเงิน =…………………………
2. ความสัมพันธ์ =…………………………………..
3. การพักผ่อน ร่างกาย จิตใจ = …………………………….
4. การสนับสนุนผู้อื่น = ………………………………….
– คุณต้องการได้รับอะไรในอีก 6 เดือน 12 เดือน ข้างใน ในประเด็นข้างต้น
– งาน 10 อย่างที่คุณต้องการทำให้สำเร็จก่อนจากโลกนี้ไป
– ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์

 • คำถามช่วยให้กำหนดความตั้งใจอยู่กับสิ่งทีคุณต้องการได้รับ

1. ทำไมเป้าหมายนี้จึงมีความสำคัญกับคุณ
2. การบรรลุเป้าหมายนี้ได้ มีความหมายต่อคุณอย่างไร
3. คุณกำลังอยู่ ณ จุดใดในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย มันเป็นจริงได้ไหม ต้องใช้เวลาเท่าไหร่
4. คุณต้องการทรัพยากรอะไร เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
5. อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้, ขั้นตอนถัดไปคืออะไร, หลังจากนั้นคืออะไร, มีเวลาเท่าไหร่

เริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่
เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมี
และอย่าคลาดสายตาไปจากความฝันของคุณเป็นอันขาด

 

บทสรุปของ SUMO
1. การแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของเรา
2. การควบคุมความคิดของเรา พัฒนาแนวคิดเชิงบวก
3. การทำความเข้าใจผลกระทบจากความล้มเหลว และเรียนรู้มัน
4. การเพิ่มระดับความเข้าใจ และความตระหนักต่อโลกของผู้อื่น
5. การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ความตั้งใจ
6. สร้างและสนุกกับชีวิตที่ออกแบบเองได้

หมายเหตุ เนื้อหาทั้งหมด สรุปและคัดลอกมาจากหนังสือ ปรัชญาซูโม่
สามารถหาซื้ออ่านเพิ่มเติมได้ตามร้านหนังสือทั่วไป การสรุปมาที่นี่มิได้
ทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด

สามารถเข้าไปอ่านที่ link ดังนี้  http://www.thesumoguy.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s