ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์

หลักการของฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่ว่าด้วยสูตรลับในการคำนวณกระแสพลัง ที่นักปราชญ์ชาวจีนในอดีตได้คิดค้นขึ้น เพื่อหาหนทางที่จะเหนี่ยวนำพลังงานของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวให้มาเสริมคน ซึ่งกระแสพลังเหล่านี้ ก็คือพลังงานของแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกทั้งใบไว้ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสนามพลังของแม่เหล็กโลกอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทั้งชีวิตของเรา…

คนส่วนมากเข้าใจว่า ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ และมีลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ ศาสนา หรือเป็นความเชื่องมงายของคนโบราณ ที่ไม่สามารถหาเหตุและผลที่แท้จริงได้ เนื่องจากหนังสือฮวงจุ้ยทั่วไปที่วางขายอยู่ในท้องตลาด ก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะของการรวบรวมสารพัดความเชื่อ เช่น การติดเสือคาบดาบ หรือกระจกแปดทิศ(โป๊ยข่วย) การตั้งตุ๊กตาสัตว์นำโชค เครื่องรางของขลังแก้เคล็ด การไหว้เจ้าขอพรตามศาล หรือทำพิธีกรรมต่างๆ จนทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าวิชาฮวงจุ้ยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จึงเกิดความงมงาย ยึดติดกับความเชื่อผิดๆ และไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้อย่างแท้จริง

หลักการของฮวงจุ้ยที่ถูกต้องนั้น เป็นวิชาที่ว่าด้วยสูตรลับในการคำนวณกระแสพลัง เพื่อหาหนทางที่จะเหนี่ยวนำพลังงานของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวให้มาเสริมคน ซึ่งกระแสพลังเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วก็คือพลังงานของสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มบ้านทั้งหลังเอาไว้ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสนามพลังของแม่เหล็กนี้อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทั้งชีวิตของเรา

ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ มีการค้นพบว่าในตัวมนุษย์มีกระแสแม่เหล็กและไฟฟ้าอ่อนๆอยู่ภายในร่างกายทุกคน โดยในเลือดจะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะพลังของแม่เหล็กของโลกจะกระตุ้นให้ธาตุเหล็กในเม็ดเลือดเปลี่ยนสภาพให้เป็นแม่เหล็กอ่อนๆ ที่มีลักษณะเป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบในตัว โดยใช้เป็นกลไกในการส่งผ่านสารอาหาร ออกซิเจน ข้อมูลคำสั่งไปยังเซลและอวัยวะทุกส่วน ถ้าประจุไฟฟ้านี้มีการจัดเรียงเป็นระเบียบ ก็จะทำให้โลหิตมีการหมุนเวียนดี สามารถนำสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลได้ดีขึ้น จึงทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประจุมีการเรียงตัวที่สับสนก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆนานา

เพราะเหตุที่บ้านของเราทุกคน ต่างก็สร้างอยู่ท่ามกลางสนามพลังของแม่เหล็กโลก โดยที่บ้านแต่ละหลังก็จะหันทำมุมกับเส้นแรงของแม่เหล็กที่แตกต่างกัน จึงได้รับพลังงานที่ไม่เหมือนกันเข้ามาอยู่ในบ้าน และด้วยเหตุที่ว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านวันละ8-10ชั่วโมงทุกวัน พลังของแม่เหล็กโลกที่สะสมตัวในบ้านจึงได้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเป็นอย่างมากข้างมาก ถึงขั้นพลิกดีมากๆให้เป็นร้ายสุดๆได้เลยทีเดียว

วิธีการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จึงเริ่มต้นด้วยการวัดองศาว่าบ้านของเราทำมุมอย่างไรกับกระแสพลังแม่เหล็กโลก แล้วนำมาเข้าสูตรการคำนวณทางพลังงานโบราณ จึงจะรู้ได้ว่าประตูบ้านของเราเหนี่ยวนำพลังดีหรือพลังร้ายเข้ามาในบ้าน พลังนั้นจะส่งผลดีหรือผลร้าย (ซึ่งสูตรที่ถูกต้องนั้นจะถูกเก็บงำไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่เคยมีการเปิดเผยออกมาสู่สาธารณะชน)

 

หากพลังที่เข้ามาเป็นพลังที่ดี ก็จะกระตุ้นให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นเป็นประจำ เกิดความคิดใหม่ๆที่สอดคล้องกับจังหวะและโอกาสภายนอก ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แต่หากว่าเป็นพลังร้าย ก็จะเข้ามาเบี่ยงเบนการคิดหรือการกระทำ ให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก ลงทุนผิดจังหวะ ซื้อหุ้นไม่ถูกตัว หรือไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต จึงเป็นที่มาของความล้มเหลว เสียหาย ล่มจม

ฮวงจุ้ย…หรือพลังของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตเป็นอย่างมาก แต่กลับเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ ! เวลาที่เกิดเหตุการณ์ดีร้าย ก็กลับคิดไปว่าเป็นเรื่องของบุญหรือกรรมเก่า

ถ้าเราสามารถเอาพลังจากสภาพแวดล้อมมาเสริมพลังของเราได้(หรือก็คือการมีฮวงจุ้ยที่ดีนั่นเอง) ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เช่นเดียวกัน เขาเรียกว่าเอาชะตาดินไปแก้ชะตาฟ้า

วิชาฮวงจุ้ย จึงเป็นเคล็ดลับสำคัญในการปรับแก้ชะตากรรมโดยไม่ต้องยอมจำนนต่อลิขิตฟ้า ที่ปราชญ์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อเปิดทางให้แก่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและเปี่ยมด้วยคุณธรรม แต่กลับยังไม่ได้รับความสำเร็จ เพราะขาดชะตาฟ้าสนับสนุน ให้ได้มีโอกาสลิ้มรสความสำเร็จของชีวิต ส่วนผู้ที่ถึงพร้อมด้วยชะตามนุษย์ ชะตาฟ้า และชะตาดิน จึงเปรียบประดุจเสือติดปีก ชีวิตจะเหมือนนั่งอยู่บนยอดคลื่นได้รับการสนับสนุนให้ได้รับความสำเร็จ ผลลัพธ์สูงสมดังใจปรารถนา ถึงขั้นพลิกชะตา

คลิปบรรยายฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์โดยท่านอาจารย์มาศ

(บทความจากwww.100fs.com)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s